NÅGRA ORD OM

CLEAN TOUCH MEDICAL

Innovation från naturen

Vi är ett finländskt långvarigt familjeföretag med en innovativ attityd och decennier av erfarenhet av specialbeläggning.

Vi studerade olika metaller och deras antibakteriella egenskaper eftersom vi trodde starkt på deras virus eliminerande effekt. Många studier stödde vår position och vi utvecklade ett nytt tillfälligt och självhäftande skydd för kontaktytor.

Vårt mål är att skapa ett helt nytt sätt att skydda mot virus, tillfälligt skydd. Vi vill skapa en ny internationell skyddsstandard.

SOMMAREN 2020

CO-INNOVATION PROJEKT

Vi samarbetar med Helsingfors Universitet i ett stort projekt som finansieras av Business Finland.

Den här sommaren är viktig för oss. Vi är involverade i ett stort Co-innovationsprojekt. Projektet finansieras av Business Finland. Helsingfors Universitet spelar en betydande roll i projektet, där CovidSafe-skyddet studeras ännu djupare. Dess bakterie- och viruseliminerande egenskaper undersöks vidare i större skala.

Syftet med projektet är att skapa ett omfattande virus- och bakterieskydd, som också kan användas för att skydda mot globala pandemier som Coronaviruset, snabbare och mer effektivt. Vi är på väg att skapa en ny internationell skyddsstandard.