Finskt företag utvecklade ett skydd för kontaktytor som tar död på COVID-19 virus

Det finländska långvariga familjeföretaget Lainisalo Oy har utvecklat ett tillfälligt och självfästande virusskydd för kontaktytor. Ytan av CovidSafe-skyddet förkortar livslängden för COVID-19-viruset (SARS-CoV-2) avsevärt och det förstörs helt på bara några minuter. CovidSafe skapat av företaget har testats av Institutionen för virologi vid Helsingfors Universitet och visat sig vara effektivt.

Det tillfälliga, patenterade skyddet CovidSafe är avsett för vardagligt bruk på olika grip- och kontaktytor. Den speciella beläggningen på ytan är en multi-metall hybridlegering utvecklad av företaget.

På ytan av CovidSafe exponeras en ljusröd kontrollfärg under beläggningen. Kontrollfärgen indikerar åt användaren att skyddet har ändrats, vilket gör det enklare att använda produkten och anger virusskyddets effekt. CovidSafe tål upp till hundratusentals beröringar. Skyddets antivirusförmåga är också utmärkt som sliten.

CovidSafe är redan i produktion och tillgänglig som ark och som metervara. Företaget har som mål att introducera skyddet även på konsumentmarknaden. Distribution och marknadsföring av produkten skjöts av dotterbolaget Clean Touch Medical.

EFFEKTIVITET UR NATUREN –  DE ANTIBAKTERIELLA EFFEKTERNA AV NATURLIGA METALLER HAR VARIT KÄNDA LÄNGE

Bland annat koppar har studerats rikligt även på internationell nivå, eftersom dess viruseliminerande effekter är mycket betydande även i kampen mot Coronarviruset. Effekten av koppar på SARS-CoV-2-viruset har t.ex. undersöktes av New England Journal of Medicine (n engl j med 382; 16 nejm.org 16 april 2020). Detta testresultat visar att viruset på kopparytan förstörs på fyra timmar.

Det finska familjeföretaget Lainisalo Oy fick nyligen iden att studera de antibakteriella effekterna av olika metaller. Baserat på resultat från studier utvecklade familjeföretaget ett nytt och effektivare skydd mot COVID-19-viruset (SARS-CoV-2). En multimetallhybrids yta som baserar sig på Koppars effekt är en naturenlig och säker i alldagligt bruk.

”Den multimetallhybrid som vi testade är en unik och mycket intressant legering som givit imponerande forskningsresultat. COVID-19-viruset har orsakat en global pandemi, som vi hoppas kunna reagera emot ännu snabbare i framtiden. Kanske man med en legering som denna kommer att kunna reagera snabbare på olika bakterier och virus i framtiden.” Tarja, Sironen, biträdande professor, Institutionen för virologi, Helsingfors universitet

NY FINSK EXPORTPRODUKT

Uppfinningen är väsentlig även på internationell nivå och eventuellt en av de viktigaste exportprodukterna under en nära framtid. Företagets mål är att hitta ett helt nytt sätt att skydda och bekämpa virus; tillfälligt skyddande.

Det illfälliga skyddet är en unik och enkel lösning för virusbekämpning, eftersom det är enkelt att installera och ersätta. CovidSafe-skyddet kräver inga starka rengöringsmedel, dess speciella beläggning som sådan ger skydd mot virus i upp till tusentals kontakter.

Lainisalo Oy och Helsingfors Universitet deltar i Co-Innovation-projektet, som studerar effekten av CovidSafe tillfälligt skydd mot SARS-CoV-2-viruset samt andra utmanande virus och välkända bakterier, finansierat av Business Finland, vilket börjar under sommaren 2020. Syftet med projektet är att skapa ett omfattande virus- och bakterieskydd, som också kan användas för att skydda mot globala pandemier, som Coronaviruset, snabbare och mer effektivt. Ett finskt familjeföretag är på väg att skapa en ny internationell skyddsstandard.

MER INFORMATION
Kea Lainisalo
+358 40 501 83 73
sales@cleantouchmedical.com